zondag 5 juni 2022 om 10.00u

Morgendienst
Voorganger(s): Peter Trimp


Liturgie:
Welkom
Votum en groet
Zingen: Opwekking 765
Gebed om zegen
Luisterlied: Onze Vader (obv tekst NBV21)
Samenvatting van Gods wil
Zingen: GK 176: 4 en 5 
Kindermoment
Lezen: Handelingen 2: 1-8, 14-24 en 32-40
Zingen: NLB 678: 4 t/m 9 (beurtzang) 
Verkondiging over Handelingen 2: 21
Zingen: Opwekking 766 
Voorbede
Collecte 
Zingen: Opwekking 344 
Zegen
Zingen: GK 111

terug