zondag 8 mei 2022 om 10.00u

Morgendienst
Voorganger(s): Peter Trimp


Liturgie:
Votum en groet
Zingen: Psalm 72: 1, 4 en 7 (Liedboek) 
Gebed
Kindermoment/Kinderlied: Ik volg de Heer
Lezen: 1 Timoteüs 1: 12 - 2: 7
Tekst: 1 Timoteüs 2: 1 - 4
Zingen: Psalm 2 (De Nieuwe Psalmen) 
Verkondiging
Zingen: Gezang 162 : 4, 6, 7, 8, 9
Gebed
Collecte
Zingen: Lied 146C: 2, 3, 6 
Zegen
Zingen: Opwekking 334

terug