zondag 9 januari 2022 om 10.00u

Morgendienst
Voorganger(s): Menno Tigelaar


Liturgie:
Welkom
Votum en groet
Zingen: DNP Psalm 25:2 en 6
Leefregel: Efeziërs 4:25 – 5:2
Gebed
Zingen: Opwekking 780
Bijbellezing: Johannes 1: 29-42
Tekst: Johannes 1: 38
Verkondiging
Zingen: Psalmen voor nu 84
Collecte
Voorbeden
Zegen van God
Zingen: DNP Psalm 121:1 en 4

terug