zo 8 nov 2020  om 10:00u
Voorganger: P.R. Barkema
Morgendienst


Liturgie:
welkom
DNP Psalm 66: 1 en 5
gebed
‘Ik wens jou’
dooponderwijs & doop
Opwekking voor Kids 77
NBV Johannes 1:14-18
overdenking
geloofsbelijdenis
GK 218: 1 en 4
voorbede
aankondiging collecte
Amazing Grace
zegen

terug