zo 8 mrt 2020  om 17:00u
Voorganger: H.D. Groeneveld
Middagdienst


Liturgie:
Votum en groet
Zingen: GK 86: 3 en 5
Gebed
Lezen: Johannes 16: 1-16
Zingen: LB 706: 1
Lezen: Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 8
Preek over NGB Artikel 8
Zingen: LB 705: 1 en 4
Dankgebed
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen: GK 218: 4
Collecte
Zingen: Psalm 148: 1 en 5
Zegen

terug