zo 9 feb 2020  om 10:00u
Voorganger: P.R. Barkema
Morgendienst


Liturgie:
toewijden aan God
     Opwekking 281 (votum en vredegroet)
     Opwekking 797
schuilen bij God
     gebed
     PvN 27
     dopen
     ‘Zegen voor de kinderen’
     uitreiken doopkaart
     voorbede
luisteren naar God
     NBV Jesaja 58:1-12
     NBV Matteüs 6:7-21
     kindermoment
     kinderlied ‘Hebben, hebben, hebben, hebben’ 
     Bijbelklas groep 5-8
     preek
     GK Psalm 141: 1-4
wandelen met God
     collecten
     HH 408: 1
     zegen

terug