zo 19 jan 2020  om 10:00u
Voorganger: J.B. Wilmink
Morgendienst


Liturgie:
Votum en groet 
LB 314 : 1 en 3
Leefregel
LB 360:4 
Gebed
Lezen: Matteus 5: 1-12
GK Psalm 40: 1 en 7
Preek 
ZG Lied 87 
Collecte 

Viering Heilig Avondmaal
     Woord ter inleiding op de viering
     Credo: HH 523 
     Gebed 
     Opwekking 
     Gaande viering 
          Gezongen wordt: 
          1) LB 911: 1,2,3 en 4
          2) JdH 738
          3) LB 378
     Dankzegging  

Slotlied: LB 747: 4 en 7
Zegen
Amenlied: LB 747: 8

terug