zo 12 jan 2020  om 15:00u
Voorganger: J.B. Wilmink
Middagdienst


Liturgie:
Welkom
Zingen: Opwekking 32
Votum 
Zingen: LB 486
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen: GK 160
Lezen: Spreuken 30: 24-28
Preek
Zingen: HH 427
Preek (vervolg)
Zingen:  HH 428
Onze Vader: HH 547
Collecte    
Zingen: LB 8a
Zegen

terug