zo 12 jan 2020  om 10:00u
Voorganger: W. Quist
Morgendienst


Liturgie:
Welkom
Zingen: LvdK gezang 168: 1a, 2v, 3m, 4v, 5m, 6a
Stil gebed
Votum & zegengroet
Zingen: GK 105: 1, 5
Gods wil voor ons leven
Zingen: opwekking 689
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing 1: Openbaring 2: 1 – 7
Zingen: LvdK gezang 476: 4, 5
Verkondiging: “De eerste liefde opgegeven”
Zingen: Opwekking 461
Gebeden, voorbede en dankzegging
Inzameling van de gaven
Zingen: GK 72: 8, 10
Zegen
Amenlied: LB 425

terug