zo 1 dec 2019  om 17.00u
Voorganger: J. Smit
Middagdienst


Leerdienst over het 9e gebod

Liturgie:
Votum & zegengroet
GK'06 gezang 160

Christelijke leer
     Gebed
     Mat. 7: 1-5
     Efeziërs 4: 25-32
     HC 43
     GK Psalm 36: 1, 3
     Preek
Belijdenis geloof
     ELB 289
Gebed
Collecte
Uitgezonden en gezegend
     Opwekking 688
     Zegen

terug