wo 6 nov 2019  om 19.30u
Voorganger: P.R. Barkema
Dankdag


Liturgie:
toewijden aan God
     votum en vredegroet
     GK 256
luisteren naar God
     gebed
     Zingende Gezegend 306
     NBV Deuteronomium 24:19-22
     NBV Maleachi 3:5
     NBV 1 Timoteüs 6:17-19
     Zingende Gezegend 277
     preek
schuilen bij God
     GK 257
     voorbede
wandelen met God
     collecten
     Hemelhoog 553
     zegen

terug