zo 1 sep 2019  om 17.00u
Voorganger: H.D. Groeneveld
Middagdienst


Liturgie
Votum en groet
Zingen: GK 93: 1, 2 en 3
Gebed
Lezen: Exodus 4: 13-31
Zingen: Psalm 90: 7
Preek over Exodus 4: 24-26
Zingen: GK'06 126: 1, 3, 4 en 5
Dankgebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: LB 344: 1, 2 en 3
Collecte
Zingen: DNP Psalm 146: 1, 3 en 5
Zegen

terug