zo 4 aug 2019  om 17.00u
Voorganger: S.M. Alserda
Middagdienst


Liturgie:
Votum & Zegengroet
Zingen: LvdK gezang 328: 1,2,3
Gebed
Zingen: Geloofsbelijdenis
Schriftlezing: 1 Tim 1: 1-11
Zingen: GK Psalm 51: 3,4,5
Tekst: 1 Tim 1:12-17
Preek
Zingen: GK Psalm 66: 1,3,5
Dankgebed
Collecte
Zingen: LB 704: 1,2,3
Zegen

terug