zondag 26 november 2023 om 10:00u

Morgendienst
Voorganger(s): Henk Koppelaar


Liturgie:
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: Opwekking 245
Intro thema van de dienst
Gebed om Gods nabijheid in de dienst
Lezing: 1 Thessalonicenzen 4: 13-18
Kindermoment
Woordverkondiging
Zingen: 'De mensen die we missen' (Sela)
Gedachtenis en aansteken kaarsen
Zingen: Psalmen voor Nu 84
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Zingen:  GK'17 Gezang 245: 1 & 2 
Zegen

terug