zondag 28 mei 2023 om 10:00u

Morgendienst
Voorganger(s): Jan Meijer


Liturgie:
Welkom en mededelingen
Zingen: Votum en Groet (Sela)
Gebed
Kindermoment 
Kinderlied: ‘Zit je deur nog op slot?’ 
Schriftlezing: Lucas 3: 1-17
Zingen: Opwekking 427 
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-4, 14, 32-42
Zingen: Opwekking 766
Verkondiging over Lucas 3: 16
Zingen: Opwekking 623 
Dankgebed
Collecte
Zingen: Opwekking 769
Zegen

terug