vrijdag 7 april 2023 om 19:30u

Avonddienst
Voorganger(s): Peter v.d. Kamp


Liturgie:
Welkom en Mededelingen 
Votum en vredegroet
Zingen: Sela 706
Gebed
Schriftlezing:
- Johannes 2: 1-4
- Johannes 19: 17-30
- Handelingen 1: 12-14
Zingen: DNP 22: 1, 3 
Zingen: Wees mijn brood en mijn beker (Paasoratorium)
Preek over Johannes 19: 25-27
Zingen: DNP 22: 7 
Zingen: Hij is de weg gegaan (Paasoratorium)
Gebed
Collecte
Zingen: LB 583 
Zegen

terug