zondag 12 februari 2023 om 10:00u

Morgendienst
Voorganger(s): RenĂ© Barkema


Liturgie:
toewijden aan God
   welkom
   DNP Psalm 117 & Opwekking 461
   votum en vredegroet
luisteren naar God
   gebed
   ‘Heer, onze Heer’
   NBV21 Matteüs 5:17-26
   DNP Psalm 40: 3 en 6
   overdenking
schuilen bij God
   gebed
   GK 218
   Voorbede
wandelen met God
   collecte
   Opwekking 585
   zegen

terug