zondag 5 februari 2023 om 10:00u

Morgendienst
Voorganger(s): Peter v.d. Kamp


Liturgie:
Welkom en mededelingen
Votum en vredegroet
Zingen: NLB 513: 1, 2, 3, 4
Gebed
Lezen: Lucas 5: 1-11 
Zingen: Opwekking 518 
Kindermoment 
Preek over Lucas 5: 8-11
Zingen: DNP 86: 2, 3 
Levenslessen van God (Exodus 20: 1-17 BGT)
Zingen: DNP 25: 3, 4 
Gebed
Collecte
Zingen: NLB 835: 1, 2, 3, 4 (in beurtzang)
Zegen

terug