zondag 25 september 2022 om 10.00u

Morgendienst
Voorganger(s): Arie de Snoo


Liturgie:
Opwekking 797
Votum en groet
DNP psalm 36: 2
Gebed
De wil van de Here
LB 791:3,4,5,6
Schriftlezing: Romeinen 12
Verkondiging: Romeinen 12:10 “Laat de bloedband spreken”
Opwekking 767
Viering avondmaal
- Inleidende woorden
- gebed
- opwekking, brood en beker
- GK17: 8a: 3,4
- Opwekking 811/315
- Dankzegging, dankgebed en voorbede
Collecte
GK'06 gezang 119: 1, 2

terug