zondag 21 augustus 2022 om 10.00u

Morgendienst
Voorganger(s): Reinier Kramer


Liturgie:
Welkom
Votum en groet
Zingen: Psalm 67: 1 
Gebed
Schriftlezing: 2 Koningen 5: 1-27
Zingen: Psalmproject 51
Kindermoment
Tekst: Lucas 4: 27
Preek
Zingen: Opwekking 642 
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: Nieuw Liedboek 350: 1, 3 en 6 
Gebed
Aankondiging collecte
Zingen: Psalmproject 86 
Zegen

terug