zondag 14 augustus 2022 om 10.00u

Morgendienst
Voorganger(s): Wolter Huttinga


Liturgie:
Votum en groet
Zingen: Gereformeerd Kerkboek 149
Gebed
Schriftlezing
Zingen: De nieuwe psalmen 148: 1-3 
Preek
Luisterlied 'Hallelujah'
Zingen: Liedboek 978
Voorbede
Collecte
Zingen: Opwekking 461

terug