zondag 17 juli 2022 om 10.00u

Morgendienst
Voorganger(s): Karin Koelewijn


Liturgie:
Welkom 
Votum & groet 
Zingen: De nieuwe psalmen 106: 1, 2 
Gebed
Zingen: Opwekking kids 75 
Schriftlezing: Markus 5: 21-43 
Preek met als thema 'Geloven is je uitstrekken naar Jezus en Hem vastgrijpen'
Zingen: Opwekking 575
Leefregels 
Zingen: Jezus' liefde voor mij (Sela)
Gebed  
Collecte
Zingen: Lied 705: 1-4 (NLB)
Zegen

terug