zondag 26 juni 2022 om 10.00u

Morgendienst
Voorganger(s): Karin Koelewijn


Liturgie:
Welkom
Votum en groet
Zingen LvdK Gezang 434: 1, 2, 5
Leefregels
Zingen GK'06 Gezang 109: 1
Gebed
Kindermoment
Lezing: Jesaja 43:1-7; Psalm 100
Zingen GK Psalm 100: 1-4
Preek: "Aanbidt de Heer, want wij zijn van hem!"
Zingen GK'06 Gezang 109: 3,4
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 366: 1 en 2
Zegen
Zingen: Opwekking 366: 3

terug