zondag 15 mei 2022 om 10.00u

Morgendienst
Voorganger(s): Lennard Pors


Liturgie:
Welkom 
Votum & Groet
Zingen: Psalm 23:1-3 (NPB)
Gebed
Zingen: Opwekking 789
Lezen: Kolossenzen 2: 6-15
Preek
Zingen: Opwekking 832
Openbare geloofsbelijdenis:
- Lezen belijdenisformulier
- Persoonlijke ja-woorden
- Gebed en zegen
- Zegenlied gemeente: Opwekking 710: 2 en 1 
- Felicitaties en meegeven van persoonlijke tekst 
Zingen: Opwekking 785
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: Opwekking 488
Zegen

terug