zondag 16 januari 2022 om 10.00u

Morgendienst
Voorganger(s): Jan Berend Wilmink


Liturgie:
Votum en groet
Zingen Liedboek 868: 1 en 2
Schriftlezing: Psalm 103: 1-5
Zingen: Liedboek 103c: 1 en 3
Gebed
Tekstlezing: Psalm 103: 8-14 
Verkondiging
Zingen: Liedboek 103: 4 en 5
Voorbeden
Collecte
Lezen Heilig Avondmaal Formulier 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Liedboek 377: 1-4
Viering Heilig Avondmaal
Zingen: Liedboek 377: 5-7
Dankgebed
Zingen: Opwekking 407 
Zegen

terug