zondag 14 november 2021  om 10.00u
Voorganger: Cees Mewe
Morgendienst


Liturgie:
Welkom
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalmproject 27
Gebed
Zingen: Lied 1005
Kindermoment
Schriftlezing: Exodus 25: 31 – 40
Verkondiging
Zingen: Opwekking 334
Viering Heilig Avondmaal
Zingen tijdens viering: Taizé
Gebed en voorbeden
Zingen: Opwekking 674
Zegen
Zingen: LvdK gezang 456: 3

terug