woensdag 3 november 2021  om 19.30u
Voorganger: Peter Trimp
Avonddienst


Liturgie:
LB 978
Welkom
Votum en Groet
Projectkoor: Psalm 27 (Faure)
Gebed
Zingen en lezen: Psalm 65

lezen vs 1-4
zingen DNP 65: 2
lezen vs 5-6
zingen DNP 65: 3
lezen vs 10-12
zingen DNP 65: 4 en 5
Tekst: Psalm 65 : 5 en 12
Verkondiging
Zingen: LB 704: 1 en 2
Dankgebed
Collecte
Zingen: LB 704: 3
Zegen
Zingen: PvN 145

terug