zondag 29 augustus 2021  om 10.00u
Voorganger: Harm Boiten
Morgendienst


Liturgie:
Welkom en mededelingen 
Stil gebed
Votum en zegengroet
Psalm 122: 1 en 2        
Lezing Matteüs 22: 37-40
Psalm 122: 3
Gebed 
Schriftlezing Matteüs 5: 1-16
LB 72: 2 en 7
Tekst Matteüs 5: 9    
Preek: 'Gelukkig de vredestichters'
LB 1010: 1 en 3        
Gebed
Collecten 
GK'17 Gezang 228    
Zegen

terug