zo 16 aug 2020  om 10:00u
Voorganger: J.B. Wilmink
Morgendienst


Liturgie:
Aanvangspsalm: DNP 75: 1, 3 en 6
Gebed
Schriftlezing: Klaagliederen 1:1-3,11-16; 2:18-22; en 3: 21-24
LB Psalm 79: 2, 3 en 5
Preek:
“Pandemie & Profetie”
HLLVO II lied 15
Voorbeden
Collecte
Leefregel: Filipp. 2: 5-11
Slotlied
GK 228: “Jezus leeft in eeuwigheid”

terug