zo 9 aug 2020  om 10:00u
Voorganger: J.B. Wilmink
Morgendienst


Liturgie:
Welkom
Votum en groet
LB Psalm 98: 1 en 3
Wegwijzer: Kolossenzen 3:12-17
LB 302: 1
Gebed
Schriftlezingen:
- 2 Kronieken 5:2-5 en 11-14
- Lukas 19: 37-40
LB 302: 2
Preek over het thema: ‘In Gods naam: zingen!’
HLLVO deel II lied 42: 1, 2 en 3
Voorbeden
HLLVO deel II lied 42: 4 en 5
Zegen

terug