zo 23 feb 2020  om 17:00u
Voorganger: J. de Wolf
Middagdienst


Liturgie:
Votum en zegengroet
Aanvangslied: LB 825: 1, 5 en 10
Gebed
Schriftlezing: Matteüs 15: 1-20
Tussenzang: GK'06 gezang 36: 1, 7 en 8
Tekst: Spreuken 4: 23
Preek
Amenlied: GK 51: 3, 4 en 5
Dankzegging en voorbeden
Belijdenis: HH gezang 523: 1, 2 en 3
Collecte
Slotzang: GK 119: 1, 2 en 3
Zegen

terug