zo 19 jan 2020  om 17:00u
Voorganger: P.R. Barkema
Middagdienst


Liturgie:
eer geven aan God
     votum en vredegroet
     DNP Psalm 80: 1 en 3
luisteren naar God
     gebed
     NBV Filemon 1
     preek
schuilen bij God
     gebed
     Opwekking 755
     voorbede
dankjewel zeggen tegen God
     collecten
     onderwijs
     HH 344
     avondmaalsviering
     LB 150a
     gebed
op we gaan met God
     LB 380
     zegen

terug