zo 17 nov 2019  om 17.00u
Voorganger: J.M. de Jong
Middagdienst


Liturgie:
Stil gebed
Votum & groet
Lied: DNP Psalm 98: 1-2
Gebed voor het Woord
Schriftlezing: Joh. 6:22-59
Lied: GK 182: 1, 3, 6
Preek: Joh. 6:56
Amenlied: LB 653: 1,2,7 ‘U kennen uit en tot U leven’
Geloofsbelijdenis van Nicea
Voorbeden en dankzegging
Collecte
Viering Avondmaal
     GK 184:1
     Gebed
     Viering
Slotlied: GK Psalm 103: 1, 2, 5, 7
Zegen

terug