zo 10 nov 2019  om 17.00u
Voorganger: S.M. Alserda
Middagdienst


Liturgie:
Votum & Zegengroet
Zingen: GK Psalm 75: 1, 6
Gebed
Geloofsbelijdenis
Schriftlezing: Matteüs 17:14-21
Zingen: GK Psalm 27: 2, 7
Tekst: Matteüs 17: 20-21
Verkondiging
Zingen: LvdK gezang 440: 1, 2, 4
Dankgebed
Collecte
Zingen: Opwekking 687
Zegen

terug