zo 13 okt 2019  om 17.00u
Voorganger: P. Hommes
Middagdienst


Liturgie:
Votum en groet
GK Psalm 62:1, 5, 6
Bidden
Kinderlied: GK 160: 1, 2
Marcus 10: 13-31
Verkondiging
Opwekking 520
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Geloofsbelijdenis
Opwekking 687
Zegen

terug