zo 15 sep 2019  om 17.00u
Voorganger: P.R. Barkema
Middagdienst


Liturgie
eer geven aan God
     votum en vredegroet
     Opwekking 407
luisteren naar God
     gebed
     NBV Kolossenzen 1:12-23
     overdenking
schuilen bij God
     gebed
     ‘God is onzichtbaar, Christus is zijn beeld’
     voorbede
dankjewel zeggen tegen God
     collecten
     geloofsbelijdenis
     LB 705
     avondmaalsviering
     GK 185
wandelen met God
     GK 256
     zegen

terug