zo 15 sep 2019  om 10.00u
Voorganger: J.B. Wilmink
Morgendienst


Liturgie:
Votum en groet
LB 865
Gebed
Kindermoment
LvdK gezang 416
-----
Lezing Psalm 124
Uitleg
Zingen DNP Psalm 124: 2
-----
Lezing Psalm 125
Uitleg
Zingen DNP Psalm 125: 1 en 2
-----
Lezing Psalm 126
Uitleg
Zingen GK Psalm 126: 3
-----
Collecte
Lezing: Johannes 8: 31-36

Viering Heilig Avondmaal
     Woord ter inleiding
     Credo: HH lied 523
     Instellingswoorden
     Gebed
     Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
     Opwekking
     Gaande viering
     Gezongen wordt: LB 377, LB 103c, LB 378
     Dankzegging: Lukas 1: 68-75

Dankgebed
Slotlied: DNP Psalm 136: 1
Zegen

terug