zo 14 jul 2019  om 17.00u
Voorganger: E.R. de Braak
Middagdienst


Liturgie:
- Votum en groet
- Zingen: DNP Psalm 134: 1, 2
- Gebed om verlichting van de Geest
- Lezen: Romeinen 6: 1-14
- Lezen: HC Zondag 27
- Zingen: DNP Psalm 81: 1-3
- Tekst: Rom. 6: 3-4
- Verkondiging
- Zingen: LB 641: 1-4
- Apostolische Geloofsbelijdenis
- Zingen: GK06 Gezang 161
- Voorbede- en dankgebed
- Collecte
- Zingen: GK06 Gezang 167
- Zegen

terug