Welkom Welkom
Besluiten van de bestuurlijke raad betreffende kerkelijke activiteiten in de komende maanden

1. Kerkdiensten
  1. Ten minste tot en met zondag 31 mei (Pinksteren) worden de zondagmorgendiensten en de diensten op Goede Vrijdag en Hemelvaartsdag  enkel online gehouden en vervallen de middagdiensten.
  2. De bediening van de sacramenten, openbare geloofsbelijdenis en bevestiging van ambtsdragers worden opgeschort tot de gemeente weer kan samenkomen. Afhankelijk van de ontwikkelingen inzake het coronavirus kan dit besluit worden heroverwogen.
  3. De samenwerking met Amersfoort-Zuid door een gezamenlijke streaming voort te zetten indien deze kerk dat wil.

2. Kerkenraadsvergaderingen  
  1. De kerkenraad van 1 april wordt afgelast. 
  2. De talstelling wordt opgeschorten totdat er weer vergaderd kan worden. De ambtstermijn van de aftredende broeders wordt verlengd tot de bevestigingsdienst van hun opvolgers. Afhankelijk van de ontwikkelingen inzake het coronavirus kan dit besluit worden heroverwogen.
  3. De pastorale raad van 8 april wordt afgelast. Spoedeisende zaken zullen schriftelijk worden afgedaan.

3. Gemeentevergaderingen
  1. De gemeentevergadering van 19 mei over aanpassingen in het kerkgebouw wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. De gemeente wordt over de financiën schriftelijk geïnformeerd met de mogelijkheid schriftelijk vragen te stellen, die publiek anoniem worden beantwoord.
  2. De gemeentevergadering over het Avondmaal zal na die over het kerkgebouw worden gehouden.

Jurn de Vries, scriba
 
terug