Wat: Morgendienst
Wanneer: Zondag 22 oktober
Tijd: 10:00
Voorganger K. van Bekkum
Collecte 1 Diaconie
Collecte 2 Zending
Liturgie:

Votum en zegengroet
GK Psalm 96: 1, 2, 4
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
LB 859: 1-4
Gebed
Schriftlezing:
     Rechters 10: 6-10
     Rechters 11: 1-6
     Rechters 11: 28-40
1 Kor. 3:9b-15
LB 837: 1-3
Preek
LB 838: 1-2
Nieuw leven – Galaten 5: 13-26
LB 838: 3, 4
Voorbede
Collecte
LB 984: 1a, 2v, 3m, 4v, 5m, 6a
Zegen