Wat: Morgendienst
Wanneer: Zondag 15 oktober
Tijd: 10:00
Voorganger P.R. Barkema
Collecte 1 Compassion
Collecte 2 Zending
Liturgie:

Zingen:
     Opwekking 769
Welkom
Lezing:
     NBV Deuteronomium 15:1-11
Gebed
Zingen:
     GK Psalm 24
Inleiding thema Michazondag
Collecte
Kindermoment
Zingen:
     E&R 208
     Heer onze heer
Lezingen:
     NBV Jesaja 3:13-15
     NBV Jesaja 25:1-5
Preek
Gebed
Zingen:
     Opwekking 705
     Opwekking 407
Zegen

Herfstvakantie