Wat: Middagdienst
Wanneer: Zondag 24 maart
Tijd: 17:00
Voorganger W. Huttinga
Liturgie:

Votum en groet
Zingen: GK Psalm 23: 1, 2, 3
Gebed
Lezen: Ezechiël 34:11-16
Zingen: GK Psalm 80: 1, 2
Lezen: Johannes 10:1-10
Tekst: Johannes 10:10
Preek: ‘Het leven in al zijn volheid’
Zingen: LvdK gezang 169: 1-6
Belijdenis van het geloof
Zingen: LB 342: 3, 4, 5
Gebed
Collecte
Zingen: LB 413: 1, 2, 3
Zegen