Wat: Middagdienst
Wanneer: Zondag 17 maart
Tijd: 17:00
Voorganger J.B. Wilmink
Liturgie:

Voorzang LB 975: 1 en 4
Votum en zegengroet
Opwekking 407
Gebed om verlichting
Lezing: Johannes 13:1-5
LB Psalm 116: 1, 2 en 3
Preek “de Liefde van Jezus”
LB 569
Gebed
Collecte
Onderwijs over het Heilig Avondmaal
LB 578: 1, 5 en 6
Viering Heilig Avondmaal
Dankgebed
LB 838: 1 en 4
Zegen
LB 415: 3