Wat: Ochtenddienst
Wanneer: Zondag 17 maart
Tijd: 10:00
Voorganger P.R. Barkema
Liturgie:

toewijden aan God
     votum en vredegroet
     Opwekking 797
luisteren naar God
     NBV Romeinen 13:8-14
     Opwekking 811
     gebed
     NBV Johannes 13
     Bijbelklas groep 1-4
     overdenking
schuilen bij God
     gebed
     Opwekking 705
     voorbede
dankjewel zeggen tegen God
     collecten
     avondmaalsviering
     - onderwijs
     - Opwekking 737
     - uitdelen van brood en wijn
     - LB 381: 1-3
     - ‘Wij delen’ (Trinity)
     - Opwekking 810
     - ‘Ik ben’ (Sela)
     - gebed
wandelen met God
     LB 381: 4
     zegen