Wat: Morgendienst
Wanneer: Zondag 27 januari
Tijd: 10:00
Voorganger M.J. Hagg
Liturgie:

Votum en Groet
Zingen: Opwekking 640
Gebed
Inleiding
Lezen Matt. 25: 31-40
Kindermoment
Zingen: HH Lied 703
Kinderen naar Bijbelklas
Preek deel 1
Zingen: Opwekking 581
Preek deel 2
Luisterlied: "Maar als het donker wordt"
Preek deel 3
Zingen: Opwekking 770
Voorbede
Collecte
Zingen: GK 177
Zegen
Amenlied: LB 936