Wat: Middagdienst
Wanneer: Zondag 27 januari
Tijd: 17:00
Voorganger J. van Benthem
Liturgie:

Verwachting en groet
GK Psalm 42: 1,6
Gebed
Schriftlezing: Psalm 44
GK Psalm 44: 1, 3, 7
Preek
Psalm 102: 8
Gebed
Inzameling gaven
Geloofsbelijdenis
GK Psalm 130: 3,4
Zegen