Wat: Middagdienst
Wanneer: Zondag 13 januari
Tijd: 15:00
Voorganger P.R. Barkema
Liturgie:

eer geven aan God
     votum en vredegroet
     Opwekking 640
luisteren naar God
     gebed
     BGT Matteüs 13: 1-9 en 18-23
     overdenking
schuilen bij God
     gebed
     Opwekking 689
     voorbede
belijden van God
     GK Gezang 175b
op weg gaan met God
     collecten
     Opwekking 602
     zegen

Aangepaste dienst