Wat: Morgendienst
Wanneer: Zondag 13 januari
Tijd: 10:00
Voorganger J.B. Wilmink
Liturgie:

votum en zegengroet
LB 405: 1, 2 en 3
Leefregel
GK 243
Gebed
LB Psalm 31a
Kindermoment
Lied “Schoonste Heer, Jezus”
Schriftlezing: Matt. 8: 5-13; Marcus 6: 1-6a
Preek: “Jezus verbaasd”
LB 939
Dank- en voorbedegebed
Collecte
Overnodig 53: 1 en 5
zegen