Wat: Middagdienst
Wanneer: Zondag 6 januari
Tijd: 17:00
Voorganger P.P.H. Waterval
Liturgie:

Votum: Opwekking 451
Zegengroet
LB 971
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 2:42-47
PvN 133
Preek over Handelingen 2:42-47
Stilte/gebed
Opwekking 8
Apostolische Geloofsbelijdenis
GK 218: 4
Dankgebed en voorbede
Collecte
GK Psalm 150
Zegen