Wat: Morgendienst
Wanneer: Zondag 16 december
Tijd: 10:00
Voorganger J.B. Wilmink
Liturgie:

“In onze duisternis” (Taizé)
Votum en groet
LB 439: 1, 2 en 3
Aansteken van de adventskaarsen
Kindermoment
Leefregel
LB 103c: 3 en 5
Gebed om verlichting
John Rutter 'A clare benediction'
Evangelielezing: Johannes 3: 16-21
LB 462: 1, 2, 4 en 6
Preek over Joh. 3: 16
LB 654: 1, 2 en 4
Voorbeden
Collecte
Jongerenmoment
Slotlied: LB 415: 1 en 2
Zegen
LB 415: 3

3e advent